IGHP: Półmetek wakacji w hotelach – w obiektach…

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego ogłosiła wyniki kolejnej ankiety dotyzącej działalności obiektów hotelowych wg. stanu na koniec lipca, działalność wznowiła już zdecydowana większość ankietowanych hoteli (99 proc.). Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią hotele obsługujące ruch biznesowy…

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych…

W ramach programów finansowanych ze środków europejskich przygotowano wiele instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców zarówno w formie dotacyjnej, jak i w formach zwrotnych, na przykład pożyczek. Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w…

Bon Turystyczny – znamy szczegóły rozwiązania

Bon turystyczny Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i branży turystycznej, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. https://youtu.be/E3E9syEH0YU Co to jest bon turystyczny? Bon turystyczny to nowa…

Zapytanie ofertowe nr. 4/2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, w związku z realizacją zadania „Monitorowanie zmian…

Będą ułatwienia dla pracodawców w finansowaniu szkoleń !

Przewodniczący Związku Pracodawców Turystyko Lewiatan oraz Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka Józef Ratajski przedstawia postulaty Związku oraz Rady podczas Vidokonferencji z Minister Jadwigą Emilewicz https://www.youtube.com/watch?v=PcIjHIkcF58