//Pilotażowe wdrożenie Ramy Kwalifikacji oraz prezentacja Raportów na temat współpracy przedsiębiorców ze szkołami wyższymi

Pilotażowe wdrożenie Ramy Kwalifikacji oraz prezentacja Raportów na temat współpracy przedsiębiorców ze szkołami wyższymi

Tym razem Otwarte posiedzenie Rady połączono z udziałem w Seminarium  zorganizowanym przez  Szkołę Główną Handlową  w Warszawie.

Podczas posiedzenia dokonano prezentacji wyników pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej i organizacji turystyki.
Do udziału w pilotażowym programie zgłosiły się cztery podmioty:
1. Hotel Warszawa w Augustowie
2. Hotel Gromada w Warszawie
3. Almatour Katowice
4. Travel Time z Częstochowy

Ponadto zaprezentowano wyniki badań dotyczące barier we współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami z branż : hotelarskiej, gastronomicznej i organizacji turystyki.