//Spotkanie informacyjno – konsultacyjne Rady na SGH

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne Rady na SGH

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystykama zaszczyt zaprosić na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Bud. C sala 2B (al. Niepodległości 128 róg ul. Madalińskiego) – w godz. 10.00 – 16.00

Przedmiotem spotkania będzie:

1. Informacja na temat warunków uzyskiwania przez przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych dofinansowywania kosztów uczestnictwa w szkoleniach lub korzystania z usług doradczych rekomendowanych przez SRKT (wystąpienieprzedstawiciele PAPR).
2. Rekomendacje Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka dotyczące szkoleń lub doradztwa dla branż turystycznych .
3. Propozycja zacieśnienia współpracy SRKT z samorządami gospodarczymi w obszarze identyfikacji i likwidacji luk kompetencyjnych w poszczególnych branżach turystycznych.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację, adres e-mail: elaw@sgh.waw.pl