//Postulaty branży turystycznej w związku z kryzysem wywołanym COVID-19.

Postulaty branży turystycznej w związku z kryzysem wywołanym COVID-19.

Przedstawiamy listę postulatów branży turystycznej przedstawione na wideokonferencji z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju pana Andrzej Guta –Mostowego, dyrektora Departamentu Turystyki –pana Rafała Szlachtę i z-cę dyrektora pana Dominika Borka. Propozycje zostały uzgodnione i przyjęte jako stanowisko całej branży turystycznej.

KLUCZOWE PROPOZYCJE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY DOZNAJĄ ZAKŁÓCEŃ W FUNKCJONOWANIU W BRANŻACH:
ORGANIZATORÓW TURYSTYKI / HOTELARSTWIE / TURYSTYCE SZKOLNEJ / AGENTÓW / TURYSTYCZNYCH / TARGÓW / MICE / INCENTIVE TRAVEL/ ROZRYWKI /
PRZEWOŹNIKÓW AUTOKAROWYCH I LOTNICZYCH / PILOTÓW WYCIECZEK /
PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

KRYZYS W BRANŻY TRWA DRUGI MIESIĄC POTRZEBNE SĄ GOTOWE DO UŻYCIA ROZWIĄZANIA PRZED 30.03.2020.

KREDYT OBROTOWY

 • stworzenie mechanizmu kredytowania firm z PKD naszej branży przez banki komercyjne np. poprzez zabezpieczenia w 100% z BGK (na ten moment żaden bank nie chce udzielić nam kredytu);
 • przedłużenie przez banki istniejących linii kredytowych.
 • wprowadzenie nowych linii dostępnych w sposób natychmiastowy ze zwiększoną pomocą de minimis (potrzebujemy środków tu i teraz);
 • priorytet w przyznawaniu środków dla najbardziej poszkodowanych PKD (kryterium poziomu straty w obrotach);
 • okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie spłaty po minimum 6 miesiącach;
 • kredyt obrotowy w wysokości minimum 15-20% obrotu rocznego;
 • podniesienie górnego limitu (500 tys EUR jest kwotą niewystarczającą);

VAT/ZUS / PIT / CIT / PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 • odgórna abolicja ZUS / CIT / PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od marca + możliwość wydłużenia do 3 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii;
 • przyspieszony zwrot VAT wprowadzony w sposób natychmiastowy;
 • split – payment zdjęty w sposób natychmiastowy;
 • zwrot vatu od kosztów (dot. szczególnie środków trwałych w hotelach);
 • odgórne zniesienie podatku od nieruchomości lub refundacja dla samorządów od państwa z tego tytułu;
 • odroczenie do minimum 1 lipca jakichkolwiek zeznań podatkowych oraz innych dokumentów / sprawozdań;

WAKACJE KREDYTOWE/ LEASINGOWE

 • odgórne wprowadzenie nieoprocentowanych wakacji w spłacie kredytów i leasingów od firm z naszej branży.

ZWROT BILETÓW/ZALICZEK – HOTELE / KONCERTY / IMPREZY / TOUROPERATORZY / TARGI/ WYDARZENIA W CIĄGU 180 DNI

 • zwrot biletów koncertowych / imprezowych / zaliczek turystycznych / zaliczek hotelowych / zaliczek targowych w ciągu 180 dni od zakończenia stanu epidemii + voucher 365 dla wszystkich branż, w tym pośrednicy (booking np.);
 • zabezpieczenie kwestii obejścia procedury zwrot poprzez bankową/kartową instytucję chargeback;
 • zapis dla branży koncertowej / imprezowej / festiwalowej;
 • w przypadku nowego terminu odwołanego koncertu / imprezy/ festiwalu brak możliwości zwrotu;
 • szczegółowy zapis w tym zakresie dla branży hotelarskiej:
  „W przypadku dokonania rezerwacji usług noclegowych, turystycznych, szkoleniowych, w obiektach hotelowych, noclegowych turystycznych i miejscach krótkotrwałego zakwaterowania (ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.10 i 55.20), o ile Usługobiorca nie wyraził zgody na zmianę terminu realizacji usługi, dokonuje się zwrotu poniesionych opłat i wpłat w terminie 180 dni liczonych od pierwszego dnia w którym usługa miała być wykonana. Po upływie 180 dni Usługobiorca może wyrazić zgodę na realizację usługi w innym terminie, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, na podstawie vouchera wystawionego przez Usługodawcę, ważnego 12 miesięcy od daty jego wystawienia.
  Powyższa regulacja dotyczy rezerwacji usług noclegowych, turystycznych, szkoleniowych w obiektach hotelowych, noclegowych, turystycznych i miejscach krótkotrwałego zakwaterowania (ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.10 i 55.20), których termin realizacji miał nastąpić po 13 marca 2020 roku.”

DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ (umowy o pracę)

 • dofinansowanie 95% wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy;
 • możliwość zwolnienia pracownika, do którego są dopłaty do wynagrodzenia;
 • obniżenie progów wejścia takiego narzędzia (porozumienie ze związkami, utrzymanie zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń etc.) – inaczej nikt z niego nie skorzysta;
 • gradacja pomocy przy dopłatach do wynagrodzeń zależnie od wpływu na przychody – dla spadków powyżej 50% rok do roku – proponowane wyższe dopłaty Państwa do
  wynagrodzeń

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / UMOWA ZLECENIA / DZIEŁO SZCZEGÓLNIE DOT. PRZEWODNIKÓW / PILOTÓW / PROJECT MANAGERÓW (B2B) / FREE LANCERÓW
-rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100% średniej pensji na okres 6 miesięcy (groźba zawieszenia działalności / bezrobocia);

FUNDUSZ ZAPOMOGOWY

 • fundusz dla przedsiębiorców celem pokrycia
  udokumentowanych szkód w wyniku koronawirusa (podobnie
  jak w przypadku klęski żywiołowej) ;