//Ułatwmy przedsiębiorcom korzystanie z programów unijnych

Ułatwmy przedsiębiorcom korzystanie z programów unijnych

Trudna sytuacja sektora turystycznego spowodowana pandemią stawia przed SRKT pytanie co Rada możne zrobić, aby wesprzeć przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych w tym trudnym okresie. 

Jeśli chodzi o dotychczasowe działania Rady to przede wszystkim należy wskazać na udział wiceprzewodniczącego Rady Józefa Ratajskiego w telekonferencjach sztabu kryzysowego Ministerstwa Rozwoju poświęconych turystyce, oraz zgłoszoną prze niego propozycję , aby przedsiębiorców korzystających z programów szkoleniowych  i innych finansowanych ze środków unijnych:

  • zwolnić z 20% wkładu własnego, oraz
  • zrezygnować z ograniczeń dotyczących pomocy de minimis.

Taki sam wniosek został również złożony do PARP. 

Uważamy, że uwzględnienie ww. propozycji zachęciłoby przedsiębiorców do korzystania ze szkoleń. W przeciwnym razie obawiamy się, że trudna sytuacja ekonomiczna oraz zmiany na rynku pracy (rynek pracodawcy) będą zniechęcać przedsiębiorców do inwestowania w kształcenie kadr, co w konsekwencji  negatywnie odbije się  na jakości oferowanych usług.