//„Rynek pracy w Marcu” oraz „Alternatywne formy pracy” – zobacz dwa nowe raporty.

„Rynek pracy w Marcu” oraz „Alternatywne formy pracy” – zobacz dwa nowe raporty.

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma najnowszymi raportami dotyczącymi rynku pracy w Polsce. Pierwszy z nich „Alternatywne formy pracy” Pomimo, że zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony i świadczenie pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę stanowi standard we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jednak systematycznie rośnie popularność form pracy, które nie narzucają pracownikom miejsca, sposobu wykonywania powierzonych zadań i sztywnego harmonogramu.
Drugim dokumentem jest dziewiętnasty z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. Raporty ukazują się w cyklu miesięcznym i obejmują okres sprawozdawczy od momentu ukazania się poprzedniego raportu. Niniejszy raport dotyczy okresu od 23 lutego 2020 r. do 22 marca 2020 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy.
Życzymy miłej lektury.

Alternatywne formy pracy


Rynek pracy w Marzec 2020