//Konkurs Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) na rzecz zwalczania negatywnych skutków epidemii COVID-19

Konkurs Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) na rzecz zwalczania negatywnych skutków epidemii COVID-19

Światowa Organizacja Turystyki we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) ogłosiły konkurs w celu wyłonienia najbardziej innowacyjnych startupów i inicjatyw, które mogłyby pomóc zmniejszyć negatywny wpływ epidemii koronawirusa na sektor turystyki, zapewniając wsparcie dla podróżnych, przedsiębiorców oraz władz.

Wyszczególnione zostały 3 kategorie dla których poszukiwane są rozwiązania w zakresie

  • Zdrowie obywateli: środki bezpieczeństwa, metody dezynfekcji, wczesne wykrywanie (do wykorzystania przez turystów, pracowników w branży turystycznej i korporacje)
  • Koniunktury: aplikacje mobilne dla turystów, ekonomia współdzielenia, gospodarka o obiegu zamkniętym, zarządzanie przychodami, przywrócenie popytu, do wdrożenia przez całą branżę w ujęciu krótko- i długoterminowym;
  • Destynacji turystycznych: zarządzanie kryzysowe, mobilność, przebranżowienie destynacji turystycznych, odzyskanie zaufania do turystyki

Kandydaci przejdą przez 2-stopniowy proces rekrutacji: selekcję aplikacji i ocenę Komitetu Ekspertów dotyczącą gotowości do zrealizowania i dostosowania do innych krajów. Następnie najlepsze propozycje zostaną umieszczone w cyfrowej broszurze przedstawiającej władzom najlepsze rozwiązania. Zorganizowana zostanie prezentacja dla wszystkich uczestników z udziałem Sekretarza Generalnego UNWTO Pana Zuraba Pololikashvili, podczas której wybrane startupy zostaną podłączone do Sieci Innowacji UNWTO  dla ponad 6500 punktów kontaktowych z przedsiębiorstw, korporacji, instytucji publicznych i placówek edukacyjnych.
Propozycje można zgłaszać poprzez formularz pod adresem: https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge, do 15 kwietnia br. Ogłoszenie najlepszych inicjatyw nastąpi 20 kwietnia, natomiast dalsze działania zostaną podjęte od 25 kwietnia 2020 r.