//Będą wideokonferencje informacyjne na temat pomocy dla przedsiębiorców

Będą wideokonferencje informacyjne na temat pomocy dla przedsiębiorców

Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości planują zorganizowanie, w okresie od 12 maja do końca czerwca 2020 r., cyklu 20 wideokonferencji dla przedsiębiorców (na wniosek Rady część w/w wideokonferencji będzie dla przedsiębiorców sektora turystyki). Czas trwania wideokonferencji przewidziano od 1 do 2 godzin plus 2-3 godziny dyżuru telefonicznego z ekspertem/ekspertami po każdej konferencji, tak, żeby przedsiębiorcy mogli porozmawiać indywidualnie. Celem wideokonferencji będzie przybliżenie tematyki Tarczy Antykryzysowej. Przyjęto, że szczególny nacisk zostanie położony na „praktyczność wiedzy i prostotę przekazu”. Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju zadeklarował udział we wszystkich 20 wideokonferencjach.
Jak już wyżej wspomniano SRKT zadeklarowała gotowość zbierania pytań, na które przedsiębiorstwa turystyczne chciałyby uzyskać odpowiedź w czasie wideokonferencji. Z rozeznania posiadanego przez SRKT wynika, że pytania i wątpliwości zgłaszane przez przedsiębiorców turystycznych dotyczą w głównej mierze obszarów związanych z:

  • zatrudnieniem,
  • ubezpieczeniami społecznymi,
  • podatkami,
  • kredytami,
  • umowami (zwrot za niezrealizowane usługi, najem lokali),
  • innymi kwestiami pomocowymi