//Wystartowała Tarcza Finansowa PFR

Wystartowała Tarcza Finansowa PFR

Systemy bankowe rozpoczęły  start przyjmowania wniosków od mikrofirm i MŚP o subwencje z Tarczy Finansowej PFR Wnioski będzie można składać za pomocą bankowości elektronicznej w jednym z 17 banków komercyjnych i większości banków spółdzielczych – lista dostępna 

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

Zobacz jak się do tego przygotować i poznaj szczegóły naszego programu oferującego szybkie nieoprocentowane wsparcie finansowe z możliwością umorzenia nawet do 75% subwencji. Wnioski o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR, można składać do końca lipca.

Tarcza Finansowa PFR dla Mikroprzedsiębiorców

Jeśli zatrudniasz co najmniej 1 oraz nie więcej niż 9 pracowników na umowę o pracę, z wyłączeniem właściciela, oraz Twój roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR, możesz liczyć na subwencję w kwocie nawet  324 tys. zł. Wsparcie przeznaczone jest dla firm, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19, więcej szczegółów dostępnych tuta

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html

Szczegóły subwencji:

 • maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a nawet 75% jej wartości może być bezzwrotne:
 • 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
 • po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Złóż wniosek za pomocą bankowości elektronicznej – kieruj się instrukcją krok po kroku dostępną poniżej.

Dowiedz się więcej https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html

Tarcza Finansowa dla MŚP

Jeśli zaliczasz się do grona małych lub średnich przedsiębiorców i zatrudniasz do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela, oraz Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EU, możesz liczyć na wsparcie w wysokości nawet 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata. Subwencja dotyczy firm, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19, więcej szczegółów dostępne są tutaj.

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html

Szczegóły subwencji:

kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł);

 • 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne,
 • w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy;
 • zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Złóż wniosek za pomocą bankowości elektronicznej – kieruj się instrukcją krok po kroku dostępną poniżej.

Dowiedz się więcej https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

Jeśli zatrudniasz więcej niż 250 osób i chcesz skorzystać ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm, nie zgłaszasz się do swojego banku, a bezpośrednio do nas. Sprawdź szczegóły!

Dowiedz się więcej https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Przygotuj się do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR

 • Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy, w tym numer NIP.
 • Upewnij się, że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku.
 •  Upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm oraz narzędzie autoryzacyjne.
 • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
 • Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz oczywiście sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przewodnik Antykryzysowy

Więcej praktycznych informacji o Tarczy Finansowej PFR dla mikro-, małych i średnich firm znajdziesz w naszym przewodniku.

Pobierz przewodnik

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach

Zastanawiasz się, w jaki sposób skorzystać z Tarczy Finansowej? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu on-line i dowiedz się, jakie są możliwości wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia on-line prowadzone są codziennie przez Ekspertów PFR Portal PPK. Więcej praktycznych informacji o Tarczy Finansowej PFR dla mikro-, małych i średnich firm znajdziesz w naszym przewodniku.

Zapisz się https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDjP8EaiOOjVJowvAYdoxDnRUNDAxNElZSTFZUUdEUTVHS0gySURQRDZSMyQlQCN0PWcu