//DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ I DORADZTWA DLA TURYSTYKI, HOTELARSTWA I GASTRONOMII

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ I DORADZTWA DLA TURYSTYKI, HOTELARSTWA I GASTRONOMII

Już ponad 50 firm oraz 250 osób skorzystało z dofinansowania do szkoleń dla turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Twoja firma może być kolejną, która weźmie udział w programie.

Jeśli działasz w sektorze turystyki (PKD N.79 oraz I) i Twoje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP – skorzystaj z możliwości dofinansowania rozwoju kompetencji Twoich i Twoich pracowników poprzez udział w szkoleniach lub w usługach doradczych oferowanych w ramach projektu „Moja praca w turystyce-wzrost kompetencji pracowników sektora turystycznego. 
Dzięki dofinansowaniu realizacji Projektu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa możesz otrzymać refundację aż do 80% wydatków poniesionych na szkolenia i doradztwo.
Dofinansowanie może dotyczyć jedynie szkoleń i doradztwa dwóch obszarach tematycznych:

1. Obsługa klienta w świetle ustawy o imprezach turystycznych i usługach powiązanych

Szkolenia – propozycje tematów:

Praktyczne aspekty umów o usługi turystyczne, które zawierasz z klientami – sprawdź umowy które TY stosujesz”.
„Stosowanie przepisów ustawy w praktyce – co powinieneś wiedzieć aby uniknąć kłopotów”.
„Klient nasz Pan - w praktyce stosowania przepisów ustawy, czyli czy zawsze klient ma rację?”.

2. Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych  – szkolenie i/lub doradztwo.

W ramach doradztwa pod względem zgodności z przepisami ustawy o imprezach turystycznych i przepisami o ochronie danych osobowych sprawdzona zostanie używana w Waszej firmie dokumentacja albo też opracowana nowa dokumentacja zgodna z przepisami.
Firma samodzielnie wybiera z oferty szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości szkolenie najlepiej odpowiadające jej potrzebom i wchodzące w/w zakres tematyczny oraz wykonawcę szkolenia i/lub doradztwa.
Jeśli nie ma interesującej dla Ciebie oferty  w Bazie Usług Rozwojowych, pomożemy Ci zamówić dla Ciebie taką ofertę w Bazie Usług Rozwojowych.

Uwaga:
W związku z obecną sytuacja epidemiczną dofinansowujemy również usługi szkoleniowe i doradcze prowadzone w formie zdalnej.

Dalsze informacje oraz dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.kompetencjewturystyce.pl