/Rada ds. Kompetencji sektora turystyki

Rada ds. Kompetencji sektora turystyki

Co nowego w Radzie

[ic_add_posts category=‚Rada ds. Kompetecji’]

Postulaty branży turystycznej w związku z kryzysem wywołanym COVID-19.

Przedstawiamy listę postulatów branży turystycznej przedstawione na wideokonferencji z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju pana Andrzej Guta –Mostowego, dyrektora Departamentu Turystyki –pana Rafała Szlachtę i z-cę dyrektora pana Dominika Borka. Propozycje zostały uzgodnione i przyjęte jako stanowisko całej branży turystycznej. KLUCZOWE PROPOZYCJE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY DOZNAJĄ ZAKŁÓCEŃ W FUNKCJONOWANIU W BRANŻACH: ORGANIZATORÓW […]

Posted in Aktualności, Wyroznione, ZPPT Lewiatan | Możliwość komentowania Postulaty branży turystycznej w związku z kryzysem wywołanym COVID-19. została wyłączona

Weź udział w projekcie „Kompetencje dla Branży Turystycznej”

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. (MDDP) ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.:„Kompetencje dla Branży Turystycznej”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami który będzie dostępny w dniu rozpoczęcia naboru na stronie projektu: www.kompetencjedlaturystyki.pl. w zakładce DO POBRANIA » TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie […]

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji, Wyroznione, ZPPT Lewiatan | Możliwość komentowania Weź udział w projekcie „Kompetencje dla Branży Turystycznej” została wyłączona

Barometr zawodów – zobacz prognozę zapotrzebowania w poszczególnych powiatach.

Na stronie www.barometrzawodow.pl dostępne są najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania na rynku pracy.Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do […]

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji, Wyroznione, ZPPT Lewiatan | Możliwość komentowania Barometr zawodów – zobacz prognozę zapotrzebowania w poszczególnych powiatach. została wyłączona

Zapytanie ofertowe 1/2020

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie o cenę usługi dotyczącej: „Organizacji spotkania upowszechniającego działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka dla  interesariuszy sektora turystyki” –  dla 30-50 osób. Rozpoznanie rynku: Formularz ofertowy

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji, Wyroznione, ZPPT Lewiatan | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe 1/2020 została wyłączona

Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan.

W poniedziałek 10.02 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan, poprzedzone posiedzeniem Rady Nadzorczej Związku. Obradująca przed Zgromadzeniem Rada Nadzorcza związku dokonała zmian w zarządzie organizacji. Przyjęto rezygnację Jana Korsaka z funkcji Prezesa Zarządu. W jego miejsce powołano Józefa Ratajskiego, natomiast skład zarządu uzupełnił Marek Migdal. Tak więc obecnie Zarząd Związku Pracodawców Turystyki […]

Posted in Aktualności, Wyroznione, ZPPT Lewiatan | Możliwość komentowania Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan. została wyłączona

Konsultacje Rady z organizacjami branżowymi w Szkole Głównej Handlowej

Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka. Tym razem do siedziby Szkoły Głównej Handlowej zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnego samorządu gospodarczego oraz organizacji branżowych skupiających firmy turystyczne. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Dolnośląskiej Krakowskiej, Śląskiej, Warszawskiej oraz Wielkopolskiej Izby Turystyki, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przedstawiciele LOT-ów, oraz przedsiębiorcy zaangażowani w pracę Rady. […]

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji, Wyroznione | Możliwość komentowania Konsultacje Rady z organizacjami branżowymi w Szkole Głównej Handlowej została wyłączona

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne Rady na SGH

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystykama zaszczyt zaprosić na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Bud. C sala 2B (al. Niepodległości 128 róg ul. Madalińskiego) – w godz. 10.00 – 16.00 Przedmiotem spotkania będzie: 1. Informacja na temat warunków uzyskiwania przez przedsiębiorców […]

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji, Wyroznione | Możliwość komentowania Spotkanie informacyjno – konsultacyjne Rady na SGH została wyłączona

Potrzeby szkoleniowe sektora – podsumowanie rekomendacji Rady

Na podstawie zrealizowanych przez swoich ekspertów badań Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka dokonała szczegółowej analizy potrzeb kompetencyjnych sektora turystyki. W wyniku tych działań – w pierwszej kolejności – Rada zdecydowała o przygotowaniu rekomendacji określającej cztery najpilniejsze potrzeby jeżeli chodzi o szkolenia pracowników branży turystycznej. W propozycjach uwzględniono specyfikę sektora, którą jest wielobranżowość przekładająca się na zróżnicowanie […]

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji, Wyroznione | Możliwość komentowania Potrzeby szkoleniowe sektora – podsumowanie rekomendacji Rady została wyłączona

Pilotażowe wdrożenie Ramy Kwalifikacji oraz prezentacja Raportów na temat współpracy przedsiębiorców ze szkołami wyższymi

Tym razem Otwarte posiedzenie Rady połączono z udziałem w Seminarium  zorganizowanym przez  Szkołę Główną Handlową  w Warszawie. Podczas posiedzenia dokonano prezentacji wyników pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej i organizacji turystyki. Do udziału w pilotażowym programie zgłosiły się cztery podmioty:1. Hotel Warszawa w Augustowie2. Hotel Gromada w Warszawie3. Almatour […]

Posted in Aktualności, Rada ds. Kompetecji, Wyroznione | Możliwość komentowania Pilotażowe wdrożenie Ramy Kwalifikacji oraz prezentacja Raportów na temat współpracy przedsiębiorców ze szkołami wyższymi została wyłączona

Rady sektorowe PARP – rekomendacja dla przedsiębiorców

Posted in Aktualności, Bez kategorii, Rada ds. Kompetecji, ZPPT Lewiatan | Możliwość komentowania Rady sektorowe PARP – rekomendacja dla przedsiębiorców została wyłączona