Aktualności

Postulaty branży turystycznej w związku z kryzysem wywołanym…

Przedstawiamy listę postulatów branży turystycznej przedstawione na wideokonferencji z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju pana Andrzej Guta –Mostowego, dyrektora Departamentu Turystyki –pana Rafała Szlachtę i z-cę dyrektora pana Dominika Borka. Propozycje zostały uzgodnione i…

Zapytanie ofertowe 1/2020

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie o cenę usługi dotyczącej: „Organizacji spotkania upowszechniającego działania Sektorowej Rady ds.…

Konsultacje Rady z organizacjami branżowymi w Szkole Głównej…

Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka. Tym razem do siedziby Szkoły Głównej Handlowej zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnego samorządu gospodarczego oraz organizacji branżowych skupiających firmy turystyczne. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele…

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne Rady na SGH

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystykama zaszczyt zaprosić na Spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Bud. C sala 2B (al. Niepodległości 128…

Potrzeby szkoleniowe sektora – podsumowanie rekomendacji Rady

Na podstawie zrealizowanych przez swoich ekspertów badań Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka dokonała szczegółowej analizy potrzeb kompetencyjnych sektora turystyki. W wyniku tych działań - w pierwszej kolejności - Rada zdecydowała o przygotowaniu rekomendacji określającej cztery najpilniejsze…